PL EN
Lista recenzentów (2016):
prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Ewa Kraskowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Michał Kuran – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Tomasz Tomasik – Akademia Pomorska w Słupsku
dr hab. Adam Poprawa – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr German Ritz – Universität Zürich