PL EN
Lista recenzentów (2017):
Dariusz Chemperek (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Teresa Dalecka (Uniwersytet w Wilnie)
Paweł Frelik (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)
Rafał Kochanowicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Andrzej Niewiadomski (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Jakub Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)
Jan Sowa (Uniwersytet Jagielloński)