PL EN

Redaktor naczelny:
Adam Dziadek
Zastępca redaktora naczelnego:
Krzysztof Uniłowski
Członkowie redakcji:
Maria Barłowska
Mariusz Jochemczyk
Anna Kałuża (sekretarz redakcji)
Ryszard Koziołek
Grzegorz Olszański
Danuta Opacka-Walasek