PL EN

Przewodniczący:
Marek Piechota (Uniwersytet Śląski)
Członkowie Rady:
Edward Balcerzan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański)
Maria Delaperrière (INALCO Paris)
Michał Głowiński (IBL PAN)
Jens Herlth (Universität Freiburg)
Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski)
Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski)
Erazm Kuźma (Uniwersytet Szczeciński)
Małgorzata Smorąg-Goldberg (Université Paris IV Sorbonne)
Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski)
Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
Jan Malicki (Uniwersytet Śląski)
Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski)
Leonard Neuger (Stockholms Universitet)
Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński)
Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)
Jerzy Paszek (Uniwersytet Śląski)
Dariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski)
François Rosset (Université de Lausanne)
Marek Tomaszewski (INALCO Paris)
Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)