PL EN

Objętość i format tekstu:

Zalecana objętość tekstu nie powinna przekraczać odpowiednio: 40000 znaków ze spacjami (artykuł) lub 20000 znaków (recenzja). W praktyce zatem – do 20 stron znormalizowanego wydruku (artykuł), do 10 stron maszynopisu (recenzja).

Oczekiwany format pliku: rtf lub doc.

Specyfikacja techniczna: edytor Word; czcionka typu Times New Roman 12; odstęp między wersami 1,5 pkt.

Wszelkie cytaty w tekście w cudzysłowie; dłuższe fragmenty cytowane należy wyodrębnić w nowej linii i zapisać pomniejszoną czcionką (Times New Roman 11).

Inne zalecenia edytorskie:

Podstawowy adres bibliograficzny

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.

Zapis imion i nazwisk

W przypisach dolnych bądź końcowych nie stosujemy pełnych imion autorów, a jedynie podajemy tę informację w formie skróconej – inicjał [kropka]. Jeśli autor cytowanej pracy posługuje się dwoma imionami, zapis inicjałów przybiera postać np. J.A. Kowalski. Zgodnie z zasadami polskiej normy edytorskiej pomiędzy inicjałami nie powinna znajdować się spacja. Ta sama zasada dotyczy zapisu imion pisanych z łącznikiem, np. H.-G. Gadamer. Sugerujemy, aby wszelkie nazwiska występujące w adresach bibliograficznych oznaczać konsekwentnie kapitalikami. Aby to zrobić, wystarczy zaznaczyć nazwisko np. autora i wcisnąć skrót klawiaturowy shift + ctrl + k (skrót dla programu MS Word). Bardzo prosimy o niewyróżnianie nazwisk wstawianiem pomiędzy litery nazwiska spacji! Prosimy również o niestosowanie zapisu nazwisk wersalikami (duże litery).

Informacja o wydawcy

Jeśli chcesz wzbogacić adresy bibliograficzne o informację o wydawcy publikacji, podawaj ją według następującego wzoru:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, s. 35.

Pamiętajmy o konsekwencji zapisów: jeśli w jednym rozdziale pracy przypisy będą zawierały informację o wydawcy, w kolejnych rozdziałach informacji takiej nie może zabraknąć.

Fragment z książki

Jeśli chcemy zapisać fragment książki, np. jedną z rozpraw z książki danego autora, adres bibliograficzny powinien być skonstruowany według wzoru:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. W: IDEM: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Warszawa 2008, s. 35—48.

Artykuł z pracy zbiorowej

Jeśli podajemy wybrany artykuł, który znalazł się w pracy zbiorowej, adres bibliograficzny powinien przyjąć postać:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Red. J. NOWAK, B. MALINOWSKA-KERN. Warszawa 2008, s. 35—48.

Informacja o tłumaczu

Jeśli książka, na którą powołujemy się w pracy, jest przekładem z języka obcego, w adresie bibliograficznym musi znaleźć się informacja o tłumaczu. Skonstruujmy zatem przypis według wzoru:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. Przeł. K. ADAMSKA. Warszawa 2008.

lub

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. Tłum. K. ADAMSKA. Warszawa 2008.

Powtórzenie źródła

Jeśli powołujemy się na źródło, które zostało podane w poprzednim przypisie, adres bibliograficzny powinien przyjąć postać:

Ibidem, s. 35.

Jeśli podajemy adres bibliograficzny, który już wcześniej w danym rozdziale pracy był podawany, stosujemy tzw. opis skrócony, który powinien przyjąć postać:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska..., s. 45.

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś..., s. 35–48.

M. MALINOWSKA: Wpływy czeskie w sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś..., s. 56–67.

Jeżeli do książki odwoływaliśmy się wcześniej – lecz nie w ramach danego rozdziału – musimy przywołać pełny opis bibliograficzny.

Odradzamy stosowanie skrótu op.cit. (opus citatum). Jeśli nasze przypisy są skonstruowane w ten sposób, czytelnik, kiedy znajdzie tak zapisany adres bibliograficzny, będzie musiał przekartkować całą pracę, aby znaleźć właściwy, pełny opis publikacji.

Tekst z czasopisma

Jeśli podajemy źródło artykułu, który opublikowany został w czasopiśmie, adres bibliograficzny powinien zostać zapisany:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35–45.

Jeśli jednak powołujemy się na artykuł z dziennika, zapiszemy go następująco: J. KOWALSKI: Prośba brzmiała: przeczytaj. „Gazeta Wyborcza”, 27.01.207, s. 17.

Jeśli podajemy źródło artykułu, który opublikowany został w czasopiśmie, adres bibliograficzny powinien zostać zapisany:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35–45.

Jeśli jednak powołujemy się na artykuł z dziennika, zapiszemy go następująco:

J. KOWALSKI: Prośba brzmiała: przeczytaj. „Gazeta Wyborcza”, 27.01.2007, s. 17.

Jeśli podajemy źródło artykułu, który opublikowany został w wydawnictwie ciągłym, adres bibliograficzny powinien zostać zapisany:

J. KOWALSKI: Historia Górnego Śląska. W: „Górny Śląsk Wczoraj i Dziś”. T. 8. Red. J. NOWAK, B. MALINOWSKA-KERN. Warszawa 2008, s. 35—48.